Mời tham dự hội thảo Khoa học, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch năm 2022 được Bộ trưởng Bộ KH&CN giao cho Cục Công tác phía Nam về việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phòng Quản lý KHCN & ĐMST xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với các nội dung cụ thể sau:

1.Tên hội thảo:

Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam – Thực trạng và Giải pháp.

2. Đơn vị phối hợp:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

3. Mục tiêu hội thảo:

– Trao đổi thông tin kết quả nghiên cứu các chương trình KH&CN quốc gia triển khai tại khu vực phía Nam, hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu trong hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực KH&CN của doanh nghiệp đồng thời với thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương;

– Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia hiệu quả trong thời gian tới.

4. Đối tượng:

– Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

– Tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm ứng dụng và dịch vụ;

– Viện trường, cơ quan giáo dục và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo;

– Doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ;

– Các nhà nghiên cứu và cá nhân quan tâm.

5. Nội dung: Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau đây:

– Đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia tại địa phương trong giai đoạn 2015-2022;

– Đánh giá về hiệu quả ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia tại sản xuất của doanh nghiệp;

– Các mô hình sản xuất đổi mới sáng tạo và nhu cầu về kết nối thị trường khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp;

– Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa thời kỳ kinh tế số;

– Các khuyến nghị thực hiện các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia khu vực phía Nam trong thời gian tới: các vấn đề cần nghiên cứu và chuyển giap công nghệ trong xu hường toàn cầu, tối ưu hóa thời gian thực hiện và đánh giá hiệu quả các chương trình.

6. Thời gian – Địa điểm:

– Ngày 18/11/2022 (Thứ Sáu), tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm Thông tin phía Nam,  Số 1196 đường 3/2Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN trân trọng kính mời lãnh đạo quý đơn vị quan tâm tham dự với nội dung chương trình tại đây.

Thành phần đăng ký tham dự hội thảo xin gửi theo thư điện tử (tiêu đề: V/v tham dự hội thảo khoa học khu vực phía Nam) trễ nhất ngày 11/11/2022 về Cục Công tác phía Nam, theo thông tin: (ông) Quan Quốc Đăng, Phòng QLKH và ĐMST (ĐT: 0908083580, hộp thư: dangquan3580@gmail.com) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.

Trân trọng./.

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *