Địa chỉ

31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(84.28) 38226325

Email

tiendung@most.gov.vn

LIÊN HỆ

Gửi Email. Tất cả thông tin được đánh dấu * là bắt buộc

GOOGLE MAP