Khảo sát hiệu quả của hoạt động xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ trong đơn vị/ doanh nghiệp

Kính gửi: Đại diện Quý đơn vị/doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quản trị tài sản trí tuệ thực sự trở thành một nhu cầu hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ở nước ta hiện nay. Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, một khi đã tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hay thương mại đều liên quan đến việc quản trị tài sản trí tuệ. Thực hiện tốt việc quản trị tài sản trí tuệ giúp doanh nghiệp phát triển công nghệ và kinh doanh bền vững, hạn chế các rủi ro trước các bên cạnh tranh, thúc đẩy chuyển giao các đối tượng sở hữu trí tuệ đã bảo hộ, tạo ra dòng tiền tốt nhất từ các hoạt động cho thuê, nhượng quyền thương mại, li-xăng và nắm giữ các tài sản trí tuệ quan trọng.

Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị và doanh nghiệp khu vực Đông và Tây Nam Bộ”. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ kính mong Quý đơn vị hỗ trợ và tạo điều kiện để Trung tâm hoàn thành việc thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin được chính xác và kịp thời.

Link khảo sát trực tuyến: https://bit.ly/2IuBaoP

Quý Đơn vị vui lòng cung cấp các thông tin theo link trực tuyến ở trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý đơn vị vui lòng liên hệ: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ gặp chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ Khởi nghiệp – Số 1196 Đường 3/2, Phường 8, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 090 631 6450, e-mail: nhungntt@most.gov.vn

Nguồn dữ liệu thu thập được từ Quý vị chỉ được dùng vào mục đích nghiên cứu phục vụ công tác quản lý của Cục công tác phía Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quý đơn vị vui lòng tải công văn và phiếu khảo sát tại link bên dưới:

Trân trọng cảm ơn./.

LEAVE REPLY

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *