Thông báo tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký SHCN trực tiếp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Văn bản số 1794/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bênh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Từ ngày 31/5/2021, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) trực tiếp tại Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh (Lầu 7, Tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1). Theo đó, đơn đăng ký SHCN và các công văn, tài liệu liên quan nộp đến Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh chỉ được tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện.

a) Đối với đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến: Người nộp đơn thực hiện thủ tục nộp đơn tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT tại http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do, sau đó gửi Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền nộp phí, lệ phí SHCN kèm theo Phiếu xác nhận nộp đơn trực tuyến về Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 3511.0.1093216.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Quận 3

Lưu ý: Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơn và số đơn SHCN/mã số đơn trực tuyến. 

Người nộp đơn có thể tra cứu về đơn đã được tiếp nhận trên tài khoản trực tuyến của mình. Biên lai thu phí, lệ phí SHCN sẽ được gửi cho Người nộp đơn qua địa chỉ khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN.

b) Đối với đơn đăng ký SHCN nộp qua bưu điện: Người nộp đơn chuyển đơn đăng ký SHCN, công văn, tài liệu và chứng từ xác nhận nộp phí, lệ phí về Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh (Lầu 7, Tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1).

Văn phòng sẽ gửi trả Tờ khai đăng ký, biên lai nộp phí, lệ phí, văn bằng bảo hộ và các văn bản liên quan, v.v. cho Người nộp đơn qua đường bưu điện.

2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh cũng tạm dừng thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp tại trụ sở Văn phòng (Lầu 7, Tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1). Theo đó, hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn đăng ký SHCN nói riêng chỉ được Văn phòng thực hiện qua điện thoại hoặc email. Thông tin cụ thể như sau:

Bộ phận Tư vấn Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 

Điện thoại 028.3920 8483 hoặc 028.3920 8485, máy lẻ 101 đến 103;

Email: vanphong2@ipvietnam.gov.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Người nộp đơn vui lòng liên hệ:

Ông Trần Giang Khuê (điện thoại: 0976666849); hoặc

Bà Trương Thị Tuyết Mai (điện thoại: 0909046318).

Email: vanphong2@ipvietnam.gov.vn

Thông báo số 4869/TB-SHTT ngày 31/05/2021 về tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký SHCN trực tiếp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tải về tại đây.

Trân trọng./.

Cục Sở hữu trí tuệ

Chương trình tập huấn “Tư duy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hướng dẫn kỹ năng mềm cho khởi sự doanh nghiệp” nhằm thúc đẩy phát huy nguồn lực và tiềm lực cho các đơn vị và doanh nghiệp, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và các doanh nghiệp, đơn vị nhận thức đúng về tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng hoạt động và tư duy doanh nghiệp đáp ứng xu hướng phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Bộ KH&CN tổ chức chương trình tập huấn “Tư duy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hướng dẫn kỹ năng mềm cho khởi sự doanh nghiệp”. Đây là một trong các hoạt động thường xuyên hỗ trợ khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát huy nguồn lực và tiềm lực cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các địa phương Đông – Tây Nam Bộ của Trung tâm trong khuôn khổ các chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể nội dung như sau:

Thời gian: 08 – 09/10/2020

Địa điểm: 1196 đường 3/2, P.8, Q.11, TP. HCM, Phòng Enlighten Room – NSSC Global Hub, tầng 8 Tòa nhà Trung tâm thông tin khoa học

Nội dung: Chương trình tập huấn chi tiết đính kèm tại đây

Đối tượng tham dự: Cá nhân, đơn vị nghiên cứu (viện, trường), đơn vị quản lý nhà nước, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập đoàn, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức truyền thông KH&CN, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Chi phí tham dự: Theo phiếu đăng ký chi tiết đính kèm tại đây

Kính đề nghị Quý đơn vị có nhu cầu sắp xếp, phổ biến thông tin tập huấn đến các bộ phận và đơn vị trực thuộc để đăng ký tham gia chương trình.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đạt chất lượng tốt nhất, Trung tâm kính đề nghị Quý đơn vị tham dự vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký” gửi kèm và gửi lại cho Ban tổ chức theo thông tin dưới đây:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN

Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM,

Chị Kim Minh – ĐT:0909002238 – email: minhttk@gmail.com

Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng hoặc sản phẩm bước đầu chưa đăng ký sáng chế sẽ được hỗ trợ tích cực.

Đây là một trong những mục tiêu của việc thành lập Hội Sáng chế Việt Nam (Hội). Hội đã chính thức ra mắt và tổ chức đại hội thành lập Hội Sáng chế Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 sáng 31/12.

Hội sáng chế Việt Nam (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế. Các tổ chức, cá nhân khác mong muốn tham gia hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển, ứng dụng, thương mại hóa sáng chế, giải pháp kỹ thuật, phục vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh cũng có thể tham gia Hội.
Hội ra đời nhằm hỗ trợ các hội viên phát triển tất cả các tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo đã được đăng ký, cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và những giải pháp công nghệ có tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phát triển ra những sáng chế mới. Bên cạnh đó, Hội phát huy vai trò là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, các Hội có cùng mục tiêu, lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp với các nhà sáng chế; hình thành và phát triển các hình thức liên kết, hợp tác hỗ trợ giúp đỡ giữa các hội viên với nhau, với các tổ chức khác trong hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa sáng chế.


Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thương mại hóa, ứng dụng và chuyển giao sáng chế giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển KT – XH. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực có năng lực đổi mới sáng tạo để có nhiều sáng chế và công nghệ mới hữu ích.


Ban chấp hành Hội gồm 16 thành viên. Ông Trần Quốc Thắng – Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN được bầu làm Chủ tịch Hội và ông Bùi Văn Quyền – Giám đốc Văn phòng Chương trình KH&CN Tây Nam bộ làm Tổng thư ký Hội.


Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự ra đời của Hội sáng chế Việt Nam, song hành với các hội khác trong lĩnh vực này như Hội sở hữu trí tuệ. Bộ KH&CN được giao trách nhiệm quản lý các hội chuyên ngành về khoa học và công nghệ. Trong nhiều năm qua, Bộ KH&CN đã sát cánh cùng với các hội để tổ chức nhiều hoạt động để đưa tinh thần sáng tạo vào cuộc sống, sản xuất kinh doanh.
Theo Bộ trưởng, Hội nên tập trung trước mắt cho các nhà sáng chế không chuyên. Bởi các nhà sáng chế chuyên nghiệp đã có ngân sách nhà nước thông qua đề tài, dự án và các hoạt động khác hỗ trợ trực tiếp cho họ. Các nhà sáng chế không chuyên hiện còn rất đơn độc trong hoạt động sáng tạo của mình. Vì thế Hội nên hướng vào hỗ trợ cho các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng hoặc sản phẩm bước đầu chưa đăng ký sáng chế.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, Hội là một tổ chức hoàn toàn tự nguyện nên tinh thần dấn thân, cống hiến lớn hơn rất nhiều. Vì vậy sự thống nhất, chia sẻ, đoàn kết trong nội bộ là vô cùng quan trọng. Điều này sẽ giúp Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Nguồn: Báo Khoa học và phát triển

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực trong tính toán, xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, chiều 24/10, Bộ KH&CN đã tổ chức hội thảo trực tuyến tại Hà Nội và Geneva nhằm rà soát hiện trạng dữ liệu chỉ số GII của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía đầu cầu Geneva, Thụy Sĩ có Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ; Ông Sacha Wunsch – Vincent, Chuyên gia cao cấp, Trưởng ban – Đồng biên tập Chỉ số GII, Vụ Kinh tế và Thống kê, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Geneva.

Về phía đầu cầu Hà Nội, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, đại diện các Bộ, ngành liên quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tư pháp, Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Thế Duy chia sẻ, trong thời gian qua chúng ta đã rất quyết liệt trong việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ KH&CN, với tư cách là đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về ĐMST do Chính phủ phân công đã tích cực cập nhật thông tin cũng như hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ/ngành trong các hoạt động cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chỉ số GII của Việt Nam liên tục được cải thiện trong những năm qua, năm 2019, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc lên vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế so với năm 2018, đây cũng là vị trí tốt nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, để duy trì thứ hạng và tiếp tục nỗ lực để cải thiện vị trí là công việc không hề đơn giản và chúng ta còn rất ít thời gian để rà soát, cập nhật cũng như bổ sung với các chỉ số còn thiếu hoặc chưa có dữ liệu. Việc này đòi hỏi sự chung sức của các bộ/ngành để cung cấp được dữ liệu chính xác nhất, khách quan nhất về bức tranh ĐMST của Việt Nam.

Đại sứ Dương Chí Dũng nhận định, việc cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng GII 2019 là kết quả của sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, cũng như sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương mà đứng đầu là Bộ KH&CN để triển khai đồng bộ các giải pháp. Đại sứ đánh giá cao việc tổ chức hội thảo lần này vào đúng thời điểm chúng ta đang bước gần tới thời hạn quy định của WIPO và các tổ chức quốc tế về việc cung cấp số liệu để tính toán, xếp hạng các chỉ số, trong đó có GII.

Đại sứ mong muốn các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có bộ chỉ số phản ánh đúng tình hình thực tế. “Việc cung cấp chỉ số là việc quan trọng và cần thiết nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải tạo ra được phong trào nghiên cứu đổi mới sáng tạo, phải là những chỉ số thực tế chúng ta thực hiện và tăng trưởng được triển khai như thế nào trong từng năm”, Đại sứ nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, đại diện Học viện KH, CN và Đổi mới sáng tạo đã trình bày kết quả rà soát hiện trạng dữ liệu chỉ số GII của Việt Nam, Ông Sacha Wunsch – Vincent, Chuyên gia cao cấp của WIPO chia sẻ tầm quan trọng của việc cập nhật dữ liệu chỉ số GII của Việt Nam và hơn cả là việc có các giải pháp chính sách để cải thiện chỉ số một cách thực chất. Đồng thời đại diện các bộ, cơ quan đã trao đổi, thảo luận nhằm xác định và tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc của việc thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu chưa cập nhật để phục vụ tính toán GII năm 2020 của Việt Nam./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN