Tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN) tổ chức Lớp tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại địa chỉ 31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh