Ứng dụng KH&CN

In bài này

 

1. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu trong sản xuất và phát triển sản phẩm trên thị trường.

2. Tổ chức triển khai các nghiên cứu ứng dụng từ nhu cầu các đơn vị, doanh nghiệp.

3. Tổ chức phối hợp nghiên cứu triển khai các dự án nghiên cứu phát triển của các đơn vị doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ:

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC

Phụ trách Phòng Ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: (08) 3824 1479   Di động: 0908 268 267

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates