Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ:
31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38226325

Fax: 08.38273803

ĐTDĐ: 08.38226324

http://stas.gov.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

I/ Phòng Ứng dụng KH&CN

Phụ trách: Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc

+CƠ QUAN:(08) 3824 1479 

+DI ĐỘNG: 090 770 30 77

+Email: qngocnt@yahoo.com

II/ Phòng Dịch vụ KH&CN

Phụ trách: Nguyễn Trung Kiên

+CƠ QUAN: (08) 3824 1479 

+DI ĐỘNG: 098 916 72 35

+Email: trungkiennguyen1980@gmail.com

III/ Phòng Kế hoạch – Tài Chính

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Hưởng

+CƠ QUAN: (08) 3822 6325 

+DI ĐỘNG: 093 231 89 68

+Email: nguyenhuong18639@gmail.com

IV/ Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phụ trách: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

+CƠ QUAN: (08) 3822 6325 

+DI ĐỘNG: 090 631 64 50

+Email: tuyetnhung2002@yahoo.com

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates