Giới thiệu

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Cục Công tác phía Nam, triển khai các hoạt động nghiên cứu; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là Center for Science and Technology Application and Services (viết tắt là STAS).

Với phương châm “Cầu nối thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ” Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trên địa bàn để huy động các nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo tại

Xem tiếp...

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates