Đào tạo - Tập huấn

In bài này

 

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) nhiều năm qua đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn an toàn bức xạ đối với các học viên tham gia đăng ký học về an toàn bức xạ trong y tế và trong công nghiệp.

Hiện nay, Trung tâm phối hợp với các đối tác bắt đầu tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về: “tư vấn, môi giới công nghệ; xúc tiến chuyển giao công nghệ; đánh giá công nghệ, quản trị tài sản trí tuệ; định giá công nghệ; định giá tài sản trí tuệ; đổi mới sáng tạo; quản trị tài sản trí tuệ; ươm tạo hoặc quản lý hoạt động ươm tạo công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản trị doanh nghiệp; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính” tạo điều kiện thành lập, hoạt động của các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (được quy định tại Thông tư “Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ”). 

Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nhằm mục đích hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Đồng thời, với mục tiêu làm cầu nối thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ, qua các khóa đào tạo này, Trung tâm cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm hỗ trợ thương mại hóa những kết quả nghiên cứu hiệu quả và nhanh chóng.

Các khóa đào tạo tập huấn sẽ được Trung tâm thông báo tuyển sinh định kỳ.

 

- Thông báo mở lớp

- Thông tin các khóa

 

Thông tin liên hệ:

TRỊNH ANH KHÔI

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: (08) 3824 1479   Di động: 093 868 8256

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates