Tư vấn SHTT

In bài này

Hiện Trung tâm chúng tôi có khả năng hợp tác cũng như mối quan hệ với các cơ quan ban ngành Khoa học và công nghệ cũng như các đơn vị ngoài ngành. Đồng thời, với đội ngũ các chuyên gia và cộng tác viên từ các Sở ban ngành, Viện, Trường có kiến thức sâu về tất cả các lĩnh vực là một ưu thế của Trung tâm. 

Với những ưu thế trên, chúng tôi có thể tư vấn cho tất cả các khách hàng ở mọi lĩnh vực kinh doanh ở khu vực phía Nam với mong muốn xác lập quyền Tài sản trí tuệ trong và ngoài nước về các hạng mục như:

1. Tư vấn quản trị tài sản trí tuệ

- Quy chế quản trị tài sản trí tuệ

- Quy chế bảo mật thông tin

- Quy định sáng kiến

 

2. Tư vấn xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ

- Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

- Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 

3. Tư vấn khai thác và bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ

- Tư vấn sử dụng và kinh doanh các đối tượng SHTT

- Đàm phán, soạn thảo hợp đồng

- Li xăng, chuyển nhượng các đối tượng sở hữu công nghiệp

 

Thông tin liên hệ:

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Phòng Dịch vụ khoa học và công nghệ - Trưởng bộ phận tư vấn Quản trị Tài sản trí tuệ

Di động: 0906 316 450   Điện thoại: (08) 3822 6325

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates