Tổ chức sự kiện KH&CN

In bài này

 

1. Matching cung-cầu công nghệ

2. Giới thiệu công nghệ mới

3. Quảng cáo sản phẩm công nghệ tại Hội nghị - Hội thảo Khoa học