Môi trường

In bài này

1. Mạng lưới cấp nước và thoát nước

- Thi công lắp đặt mạng lưới cấp nước sinh hoạt – công nghiệp;

- Thi công lắp đặt mạng lưới thoát nước thải.

2. Xử lý nước cấp

- Khai thác và xử lý nước cấp sinh hoạt;

- Xử lý nước cấp cho sản xuất công nghiệp.

3. Xử lý nước thải

- Xử lý nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Xử lý nước thải sinh hoạt;

- Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm;

- Xử lý nước thải công nghiệp giấy;

- Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất bia, nước giải khát; thủy sản; chế biến thực phẩm.

4. Xử lý khí thải

- Xử lý khí thải, bụi, hơi hóa chất.

5. Quản lý môi trường

- Kiểm soát ô nhiễm, khảo sát môi trường;

- Đánh giá tác động môi trường (DTM), các giấy phép về môi trường.

- Chương trình giám sát về môi trường (EMS).

- Công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

- Tư vấn quản lý môi trường ISO 14001: 2010

- Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM).

- Giấy phép xả thải – Giấy phép khai thác nước dưới đất.

6. Cung cấp vật tư thiết bị môi trường

- Cung cấp thiết bị xử lý nước cấp sinh hoạt và sản xuất;

- Cung cấp thiết bị xử lý nước thải.

Thông tin liên hệ:

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: (028) 3824 1479   Di động: 098 916 7235

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates