Kỹ năng quản lý hoạt động khoa học công nghệ và quản trị tài chính đối với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trong đơn vị và doanh nghiệp

Kính gửi BLĐ Quý cơ quan, đơn vị,

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lĩnh vực khoa học công nghệ hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước và nâng cao kỹ năng quản lý khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý tài chính KH&CN từ đó thúc đẩy việc tiếp thu ứng dụng công nghệ mới lan tỏa ra toàn xã hội, Cục Công tác phía Nam phối hợp với Chi nhánh phía Nam – Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước tổ chức lớp tập huấn và giải đáp chính sách  với chủ đề “Kỹ năng quản lý hoạt động khoa học công nghệ và quản trị tài chính đối với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trong đơn vị và doanh nghiệp”, cụ thể như

Xem tiếp...

Các bài khác...

  1. Biểu mẫu
  2. Dịch vụ

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin STAS
By Free joomla 1.7 Templates