Các nhà sáng chế không chuyên sẽ được hỗ trợ nhiều mặt

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng hoặc sản phẩm bước đầu chưa đăng ký sáng chế sẽ được hỗ trợ tích cực.

Đây là một trong những mục tiêu của việc thành lập Hội Sáng chế Việt Nam (Hội). Hội đã chính thức ra mắt và tổ chức đại hội thành lập Hội Sáng chế Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 sáng 31/12.

Hội sáng chế Việt Nam (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế. Các tổ chức, cá nhân khác mong muốn tham gia hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển, ứng dụng, thương mại hóa sáng chế, giải pháp kỹ thuật, phục vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh cũng có thể

Xem tiếp...

© 2015 Bản quyền thuộc về Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.28) 38226325. Fax: (84.28) 38273803. 

Website: stas.gov.vn   -  Email: ltdung@most.gov.vn

2015. Trang thông tin chạy thử nghiệm STAS
By Free joomla 1.7 Templates