GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KH&CN

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Trung tâm KHCN) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ)  của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật, là đơn vị trực thuộc Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm được giao là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), các chương trình, dự án về KH&CN theo chức năng được giao của Trung tâm.

Với lực lượng nhân sự có trình độ, chuyên môn và các cộng tác viên cộng tác thường xuyên, Trung tâm đã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN bao gồm các đề tài và dự án về khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia.

Với phương châm “Kết nối để phát triển” Trung tâm có các chức năng: Tổ chức và phối hợp tổ chức các Sự kiện KH&CN, Hội thảo, Tọa đàm, Kết nối, Giới thiệu công nghệ; Các chương trình, dự án KH&CN trong nước và ngoài nước; Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ – chuyển giao công nghệ; Đào tạo – tập huấn KHCN.

Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai các dịch vụ tư vấn Quản trị tài sản trí tuệ, tư vấn hoạt động quản lý, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Với kinh nghiệm tham gia vào việc phát triển thị trường chuyển giao công nghệ, thị trường đào tạo và dịch vụ về sở hữu trí tuệ cũng như phong trào khởi nghiệp tại khu vực Nam Bộ, đơn vị có lợi thế đặc biệt trong việc nắm bắt các vấn đề liên quan đến KH&CN tại khu vực phía Nam, cũng như hiểu rõ và huy động được lực lượng chuyên gia hỗ trợ trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành như quản lý, chuyển giao công nghệ hoặc quản trị tài sản trí tuệ để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng tổ chức doanh nghiệp.

Chuyên mục KH&CN

Các nhà sáng chế không chuyên sẽ được hỗ trợ nhiều mặt

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng...

Hướng dẫn về cơ chế khoán chi nhiệm vụ khoa học công nghệ

Bộ KH&CN vừa tổ chức giới thiệu Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách...

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 9/4/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Theo đó, ông Chu...

Bài viết mới

Tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển...

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ...

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN...

Để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ...

Khóa đào tạo An toàn bức xạ tháng 8 năm 2016 .

Ngày 24/8/2016 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN đã khai giảng lớp “Tập huấn...