Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: Vương Đức Tuấn
ĐT: (08) 3822 6324 – Email: vuongductuan2012@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hoàng Liên
ĐT: (08) 3822 6325 – Email: liennguyenhoang@yahoo.com

Phó Giám đốc: Lưu Tiến Dũng
ĐT: (08) 3822 6324 – Email: dunglt.kcnhcm@yahoo.com

 

Bộ phận chuyên trách:

  1. Phụ trách bộ phận Hành chính – Tổng hợp: Mai Thị Vân Hà

ĐT: (08) 3822 6325 – Email: maiha.elaw@gmail.com

  1. Phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính: Nguyễn Thị Hưởng

ĐT: (08) 3822 6325 – Email: nguyenhuong18639@gmail.com

  1. Trưởng bộ phận Quản trị tài sản trí tuệ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ĐT: (08) 3822 6325 – Email: tuyetnhungshtt@gmail.com

  1. Phụ trách phòng Ứng dụng KH&CN: Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc

ĐT: (08) 3824 1479 – Email: qngocnt@yahoo.com

Chuyên mục KH&CN

Các nhà sáng chế không chuyên sẽ được hỗ trợ nhiều mặt

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng...

Hướng dẫn về cơ chế khoán chi nhiệm vụ khoa học công nghệ

Bộ KH&CN vừa tổ chức giới thiệu Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách...

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 9/4/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Theo đó, ông Chu...

Bài viết mới

Tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển...

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ...

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN...

Để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ...

Khóa đào tạo An toàn bức xạ tháng 8 năm 2016 .

Ngày 24/8/2016 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN đã khai giảng lớp “Tập huấn...