Đề tài – Dự án đã thực hiện

1. Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp nhận các công nghệ được chuyển giao và dự báo nhu cầu cấp thiết các lĩnh vực công nghệ cần được nghiên cứu, chuyển giao trong thời gian tới tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” – Đã nghiệm thu – Tham khảo.

2. Dự án Chương trình 712 “Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD lĩnh vực lương thực của Công ty CP Bảo vệ thực vật An giang – AGPPS – thông qua việc áp dụng các giải pháp về năng suất, chất lượng” – Đang triển khai.

3. Đề tài cấp Bộ: “Đề xuất mô hình liên kết hoạt động cung ứng dịch vụ KH&CN khu vực Nam Bộ” – Đang triển khai.

4. Nghị định thư Hợp tác với Trung Quốc “Hợp tác với Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải (STTE) để nghiên cứu, ứng dụng triển khai Sàn giao dịch công nghệ (SGDCN) Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh” – Đang triển khai.

5. Đề tài cấp Bộ “Đề xuất giải pháp chính sách để nâng cao hiệu quả tiếp nhận công nghệ được chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long” – Đang triển khai

Chuyên mục KH&CN

Các nhà sáng chế không chuyên sẽ được hỗ trợ nhiều mặt

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng...

Hướng dẫn về cơ chế khoán chi nhiệm vụ khoa học công nghệ

Bộ KH&CN vừa tổ chức giới thiệu Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách...

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 9/4/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Theo đó, ông Chu...

Bài viết mới

Tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển...

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ...

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN...

Để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ...

Khóa đào tạo An toàn bức xạ tháng 8 năm 2016 .

Ngày 24/8/2016 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN đã khai giảng lớp “Tập huấn...