Mời tham gia lớp tập huấn: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế

Nhằm chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/04, Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/05, hướng tới kỷ niệm 65 ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Trung tâm Phát triển dịch vụ và Khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ (CSID) phối hợp với […]

Mời tham gia chương trình tập huấn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ngày 26-28/10/2023

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023 về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy, phát huy nguồn lực và tiềm lực cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực Đông và Tây Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ KH&CN (thuộc[…..]

Mời tham dự hội thảo tập huấn: “Xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022 về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam và xây dựng nguồn lực KH&CN sẵn sàng hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại đơn vị và doanh nghiệp[…..]