Mời tham gia chương trình tập huấn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ngày 26-28/10/2023

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023 về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy, phát huy nguồn lực và tiềm lực cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực Đông và Tây Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ KH&CN (thuộc […]

Mời tham dự hội thảo tập huấn: “Xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022 về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam và xây dựng nguồn lực KH&CN sẵn sàng hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại đơn vị và doanh nghiệp[…..]

Mời tham gia tập huấn “Tư duy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hướng dẫn kỹ năng mềm cho khởi sự doanh nghiệp”

Chương trình tập huấn “Tư duy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Hướng dẫn kỹ năng mềm cho khởi sự doanh nghiệp” nhằm thúc đẩy phát huy nguồn lực và tiềm lực cho các đơn vị và doanh nghiệp, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc[…..]