Đào tạo-Tập huấn

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) nhiều năm qua đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn an toàn bức xạ đối với các học viên tham gia đăng ký học về an toàn bức xạ trong y tế và trong công nghiệp.

Hiện nay, Trung tâm phối hợp với các đối tác bắt đầu tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về: “tư vấn, môi giới công nghệ; xúc tiến chuyển giao công nghệ; đánh giá công nghệ, quản trị tài sản trí tuệ; định giá công nghệ; định giá tài sản trí tuệ; đổi mới sáng tạo; quản trị tài sản trí tuệ; ươm tạo hoặc quản lý hoạt động ươm tạo công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản trị doanh nghiệp; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính” tạo điều kiện thành lập, hoạt động của các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (được quy định tại Thông tư “Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ”). 

Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nhằm mục đích hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Đồng thời, với mục tiêu làm cầu nối thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ, qua các khóa đào tạo này, Trung tâm cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm hỗ trợ thương mại hóa những kết quả nghiên cứu hiệu quả và nhanh chóng.

Các khóa đào tạo tập huấn sẽ được Trung tâm thông báo tuyển sinh định kỳ.

 – Thông báo mở lớp

– Thông tin các khóa

 Thông tin liên hệ:

TRỊNH ANH KHÔI

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Điện thoại: (08) 3822 6325   Di động: 093 868 8256

Email: trinhanhkhoi072@gmail.com

Chuyên mục KH&CN

Các nhà sáng chế không chuyên sẽ được hỗ trợ nhiều mặt

Các nhà sáng chế không chuyên, kể cả những người có bằng sáng chế được công nhận và những người mới có ý tưởng...

Hướng dẫn về cơ chế khoán chi nhiệm vụ khoa học công nghệ

Bộ KH&CN vừa tổ chức giới thiệu Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách...

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng ngày 9/4/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Theo đó, ông Chu...

Bài viết mới

Tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển...

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ...

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN...

Để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ...

Khóa đào tạo An toàn bức xạ tháng 8 năm 2016 .

Ngày 24/8/2016 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN đã khai giảng lớp “Tập huấn...